Leonardo

Čakanka

Typ cervený - Radicchio Rosso

Poloneskorá odroda čakanky. Typ Radicchio Rosso. Pre neskoro letné a jesenné úrody. Dobrá odolnosť vybiehanie do kvetu. Vegetačná doba cca 68 dní od výsadby.

Growing days planting: 
68