Definície a deklarácie
Xanthomonas campestris pv. campestris

Bejo Zaden testuje všetky partie osív odrôd z čeľade kapustovín

na prítomnosť Xanthomonas campestris pv. campestris, pôvodcu

Hnedej bakteriózy. To sa vykonáva použitím detekčných metód

podľa protokolu schváleného Naktuinbouw ( Holandský inšpekčný

úrad pre záhradníctvo ).

Naktuinbouw akreditoval firmu Bejo Zaden k testovaniu podľa

„Naktuinbouw Accredited Laboratories (NAL) system“ ( systém

akreditovaných laboratórií Naktuinbouw ). Dodávané budú iba osivá

partií, ktorých reprezentatívna vzorka bola uznaná ako neobsahujúca

Xanthomonas campestris pv. Campestris.


GLOBALG.A.P.

Komentáre firmy Bejo k otázkam GlobalG.A.P. týkajúcich sa

rozmnožovacieho materiálu je možné nájsť na webových stránkach

www.bejo.com.


Objednávky

Objednávky prosím predkladajte včas s jasne vyjadrenou plodinou,

odrodou, produkčnou formou a prípadne veľkosťou osiva, ktorú

požadujete. Už dodané osivo sa nemôže vrátiť.

 
Upozornění

Všetky pestovateľské informácie a odporúčania tu uvedené je treba

prispôsobiť k aktuálnym predpisom platným v Slovenskej republike a

konkrétnym podmienkam u každého pestovateľa.


G.M.O.
(Geneticky modifikované organismy) prohlášení

( Geneticky modifikované organizmy ) prehlásenie

Prehlasujeme, že všetky naše v súčasnej dobe registrované a komerčne

dostupné odrody sú vyšľachtené tradičnými šľachtiteľskými metódami.

Nemáme žiadne geneticky modifikované odrody dostupné pre komerčné využitie.Návrat Definície a deklarácie