Organické osivo
Bejo - Váš partner pre organické osivá zeleniny!

Viac ako 15 rokov skúseností s produkciou organického osiva


Program organického osiva firmy Bejo

 • Šľachtenie, produkcia, výroba,
  spracovanie, obaľovanie a predaj organického osiva

 • Rovnaká TOP kvalita ako u konvenčného osiva

Úspechy

 • Dostupnosť organického osiva vo viac ako 140 odrodách 40 rôznych plodín
 • Trhovej "leader" v organickom osive u dvojročných zelenín

Šľachtenie, produkcia, výroba a predaj

Šľachtenie unikátnych odrôd ...
 • Pracujeme s autoinkompatibilitou pri výrobe hybridov u hlúbovej zeleniny (Brassica oleracea), aby sme znížili množstvo samoopelených rastlín a mimo to s cytoplazmatickú samčiou sterilitou (CMS) vo fúzii protoplastov
 • Vyhodnocujeme vhodnosť nových hybridov na pokusných poliach u organických pestovateľov v mnohých krajinách
Spracovanie na najvyššiu kvalitu osiva ...
 • Ošetrením parou a morením horúcou vodou eliminujeme choroby prenosné osivom
 • Zaoberáme sa výskumom a vývojom chorôb prenosných osivom a metodikou ich ničenia


 
Produkcia organického osiva ...
 • V najpriaznivejších klimatických podmienkach

 • Na produkčných poliach vo Francúzsku, Taliansku, USA a Novom Zélande

 • Sa zručnými ľuďmi sa dosahuje vysokej kvality osív

Predaj a následný kompetní servis ...
 • Poskytnutie technických znalostí a profesionálnej podpory pestovateľom

 • Blízky kontakt s potravinárskym priemyslom a rozmanitými obchodníkov

 • Vzájomná konzultácia semenárskych problémov ovplyvňuje smer organického
  osiva

Bejo organic


Bejo sa stalo významným dodávateľom organického osiva. Toto osivo je ošetrené iba fyzikálne
a mechanicky. Všetky aktivity sú koordinované pod názvom "Bejo organic". Kontaktujte regionálneho
zástupca spoločnosti Bejo pre získanie ďalších informácií o odrodách a ich dostupnosti.


Návrat O nás Organické osivo