Poslanie spoločnosti
Poslanie

 

Poslanie spoločnosti Bejo je vyvíjať a predávať kvalitný semenársky materiál pre celosvetovú produkciu zeleniny, ktorá má pridanú hodnotu pre celý poľnohospodársko-potravinársky reťazec.

Smer

Bejo pôsobí na celom svete. Jedná sa o stabilnú a inovatívnu spoločnosť, ktorá rozvíja a vyrába špecifické odrody vynikajúcej semenárskej kvality a produkčné formy pre svojich zákazníkov.

Ambície

- Bejo je trhová "leader" na špecifických vybraných trhoch.
Spoločnosť investuje značnú časť svojho obratu do vývoja a výskumu.

- Bejo vyniká v trvalých, výkonných a efektívnych obchodných
činnostiach vedených najvyššou kvalitou a službou pre zákazníka.

- Bejo je zodpovedná a inšpiratívne firma, kde si zamestnanci vážia
práca, hľadajú výzvy a sú schopní rozvíjať svoje osobné schopnosti.Návrat O nás Poslanie