Výskum


Odrody budúcnosti


Odrody zeleniny s unikátnymi vlastnosťami sú výsledkom vysoko odbornej práce zamestnancov pracujúcich na inovatívnych výskumných
programoch. Z tohto dôvodu Bejo investuje významnú časť svojho ročného zisku do výskumu. Naše šľachtiteľskej tímy a výskumné centrum
tesne spolupracujú na vytváraniu odrôd budúcnosti:

Novinky a zlepšenie - kľúčové slová k úspechu!


Naše intenzívny, viacročné šľachtiteľské programy produkujú každoročne okolo 40 nových odrôd zeleniny ponúkajúce typické požiadavky pre
poľnohospodársko-potravinársky reťazec. Napríklad zdravšie plodiny, rastúce odolnosti k chorobám, vyššie výnosy pre spracovateľa alebo lepšiu
chuť a vôňa pre spotrebiteľa.


Výskumníci Bejo sa špecializujú v rezistentným šľachteniu, technikách tkanivových kultúr, bunkovej biológii, technológii DNA markerov a výskumu
nutričných obsahov prínosných pre zdravie. Bejo je aktívna v nie menej ako 70 projetoch smerujúcich k rezistentnému šľachteniu. Každý rok Bejo
vykonáva tisíce testov a pokusov po celom svete. Máme šľachtiteľské stanice v Holandsku, Poľsku, Taliansku, Indii a Guatemale.


Návrat O nás Výskum