Ochrana osobných údajov  

Toto je ochrana osobných údajov Bejo Zaden BV, Bejo Structuur BV, Bejo Finance BV a ich pridružených spoločností Bejo, tu ďalej uvedených v texte iba ako „Bejo“. Bejo rešpektuje Vaše súkromie a dodržuje predpisy určené v použiteľnej legislatíve s ohľadom na spôsob spracovania osobných údajov ( holandský zákon presadzujúci ochranu osobných údajov – WBP ). Nasledujúce paragrafy obsahujú všeobecný popis druhov informácií ktoré sú zbierané na webových stránkach Bejo a spôsobu ako sú využívané spoločnosťou Bejo.

 

Osobné údaje

Bejo zbiera a spracováva iba osobné údaje obsahujúce  meno, adresu, telefónne číslo, e-mail alebo iné informácie, ak tieto informácie boli dobrovoľne poskytnuté spoločnosti Bejo prostredníctvom webových stránok. Tieto informácie sú napríklad údaje, ktoré musia byť vyplnené na formulároch a kontaktných formulároch na webových stránkach. Bejo spracováva osobné údaje, aby zlepšilo úroveň poskytovaných služieb a obsah webových stránok.  Napríklad aktualizovaním materiálu na webových stránkach, poskytovaním požadovaných informácií a zisťovaním Vašich názorov na naše produkty a služby všeobecne a pre vnútorné účely.

 

Použitie osobných údajov treťou stranou

Radi by sme upozornili na fakt, že Vaše osobne rozpoznateľné údaje môžu byť dostupné ostatným oddeleniam Bejo kdekoľvek na svete. Tieto oddelenia potom môžu s Vami komunikovať ohľadne produktov a služieb. Za žiadnych okolností Bejo nepredá alebo neprenajme Vaše osobné údaje tretím stranám. Avšak Bejo sa smie niekedy rozhodnúť k poskytnutiu vašich osobných údajov bezpečne vybraným tretím stranám ako sú distribútori a ostatné spoločnosti s ktorými Bejo úzko spolupracuje, napríklad aby poskytlo vami požadované informácie. V niektorých prípadoch Bejo smie byť zaviazané zákonom poskytnúť osobné údaje.

 

Ostatné údaje

Ak navštevujete naše stránky aby ste čítali, konzultovali alebo sťahovali informácie, budeme zbierať a archivovať informácie ako napr. meno domény a hostiteľský počítač použitý k prístupu na internet, IP adresu ( Internet Protokol ) použitého počítača, dátum a čas návštevy webových stránok a internetové adresy webových stránok vedúce priamo na naše stránky. Používame tieto informácie, ktoré zostávajú anonymné, k sledovaniu frekvencie návštev na našich webových stránkach a k ďalšej optimalizácii našich webových stránok.

 

Cookies

Webové stránky Bejo používajú tzv. „cookies“. Cookies sú jednoduché malé súbory s informáciou ktorá je uložená na harddisku Vášho počítača. Avšak tieto cookies  neobsahujú osobné údaje a sú použité iba preto, aby sa jednoduchšie používali webové stránky Bejo. Naše stránky používajú tieto cookies, aby rozpoznali, kedy ich znova navštevujete. Cookies sú použité, aby vytvorili naše stránky viac prívetivé. Ak máte deaktivované použitie cookies vo Vašom prehliadači, ešte stále môžete navštevovať väčšiu časť webových stránok Bejo.

 

Bezpečnosť

Uznávame našu zodpovednosť chrániť údaje ktoré ste nám poskytli. Bejo používa rôzne formy technického zabezpečenia k ochrane Vašich údajov zahrňujúce bezpečné servery, ochranu heslom a firewall. Webové stránky Bejo môžu tiež ponúknuť prístup k chatovaniu, diskusným fóram, odkazovým panelom a/alebo  k skupinám noviniek. Prosíme o pripomenutie, že osobné rozpoznateľné údaje ktoré zanecháte na našich stránkach smú byť dostupné pre ostatných užívateľov a preto by ste mali byť pozorní pred rozhodnutím urobiť údaje dostupnými.

 

Odkazy na iné stránky

Webové stránky Bejo ponúkajú užívateľom príležitosť kliknúť na stránky iných spoločností. Avšak Bejo neberie žiadnu zodpovednosť za spôsob akým ostatné strany používajú Vaše osobné údaje. Z tohoto dôvodu odporúčame, aby ste neustále skúmali ochranu súkromia na týchto ostatných stránkach, alebo od nich požadovali ďalšie vysvetlenie ich spôsobu ochrany týkajúcej sa osobných údajov a taktiež aj informácie ako sa odlišuje od spôsobu ochrany súkromia Bejo.

 

Špeciálne informácie pre rodičov

Aj keď webové stránky Bejo nie sú špecificky zamerané na deti, politika Bejo je vedená v súlade s legislatívou týkajúcou sa povolení požadovaných od rodičov alebo poručníkov predtým ako sú použité osobné údaje detí pred dosiahnutím plnoletosti.

 

Kontakt

Ak máte otázky alebo poznámky k našej ochrane osobných údajov, prosíme kontaktujte Bejo cez adresu info@bejo.nl. Ak si prajete vidieť alebo zmeniť Vaše osobné údaje, prosím kontaktujte nás, napíšte a priložte kópiu Vašich osobných dokladov na:

Bejo Zaden BV

Attn.: Afdeling PJA

Postbus 50

1749 ZH Warmenhuizen

The Netherlands

 

Zmena

Bejo si zachováva právo urobiť občas zmeny v jeho prehlásení o ochrane osobných údajov. Z toho dôvodu prosím pravidelne kontrolujte poslednú verziu ochrany osobných údajov Bejo. Táto verzia je datovaná 31. mája 2007.

 


Návrat Ochrana osobných údajov