Organické osivoPROGRAM FIRMY BEJO    


Už pred mnohými rokmi sa Bejo stalo dôležitým dodávateľom ekologických pestovateľov. Pretože ekopestovatelia požadujú aby ich výrobný proces bol kompletne ekologický, rozbehlo Bejo program produkcie ekologického osiva, ktorý zahŕňa nielen ekologickú produkciu osív jestvujúcich odrôd, ale aj šľachtenie nových odrôd a vývoj nových ekologických metód ošetrenia osiva. Šľachtenie sa zameriava okrem kvalitného a vysokého výnosu na získanie vysokej prirodzenej rezistencie voči chorobám a škodcom, na schopnosť potlačovať buriny a na silný koreňový systém. Iba odrody ktoré vyhovujú týmto požiadavkám sú zaradené do programu produkcie organického osiva.

  Bejo biologisch label
 

 
ORGANICKÉ OSIVO (BIELE)

V súčasnej dobe je na našich vlastných ekologicky obhospodarovaných pozemkoch vo Francúzsku, Taliansku, USA a na Novom Zélande rozmnožovaných viac ako 140 odrôd, ktoré pokrývajú celé spektrum plodín ktorými sa Bejo zaoberá. V osivárskej technológii Bejo pracuje na ďalších inováciách úpravy organického osiva. Vykonáva napríklad morenie osív horúcou vodou alebo horúcim vzduchom na špeciálnom zariadení, ktoré samo vyvinulo. Ďalej sa skúšajú možnosti ošetrenia osív užitočnými mikroorganizmami a prebieha certifikácia procesu predklíčovania osív, aby bolo použiteľné aj pre organické osivo.
   

Certifikát SKAL 1899

Predaj organického osiva prebieha prostredníctvom našich regionálnych zástupcov v originálnom balení s nezameniteľným designom. Všetci naši predajcovia sú pravidelne školení, aby boli schopní poskytovať potrebnú poradenskú činnosť a zároveň zaisťovať veľmi dôležitú komunikáciu medzi pestovateľmi a šľachtiteľmi. Bio osivo je dodávané s certifikátom Dutch EKO quality.

   

Návrat Sortiment Organické osivo