Produkčné formy
NORMÁLNE OSIVO

Bejo dodáva osivo svojich odrôd na Slovensko v štandardnej kvalite podľa
noriem EÚ vo vlastnom originálnom balení.BEJO PRECISION
Toto označenie nesie osivo najvyššej kvality. Pre takto označené osivo platia tie
najprísnejšie kvalitatívne normy. Toto osivo má uniformnú veľkosť a vysokú klíčivosť.

PREDKLÍČENÉ OSIVO

Predklíčenie ( Priming ) znamená aktivizáciu procesu klíčenia s cieľom zaistiť rýchlejšie
a vyrovnanejšie vzchádzanie po výseve. Použitie predklíčeného osiva môže zvýšiť
vyrovnanosť porastu i výsledného produktu a umožňuje presnejšie načasovanie herbicídnych
zásahov. Veľmi sa osvedčilo použitie predklíčeného osiva u výrobcov sadby póru a zeleru, kde
dochádza k zvýšeniu výťažnosti a vyrovnanosti sadby a k významnému skráteniu doby
predpestovania. Zatiaľ dodávame predklíčené osivo u mrkiev, petržlenu, čakanky, zeleru, cibule
a póru. Takto je upravované iba osivo v kategórii BEJO PRECISION (okrem petržlenu).

ŠTANDARDNÉ INKRUSTOVANÉ OSIVO (ZELENÉ)

Základná inkrustácia Bejo je tenká vrstva inkrustácie obsahujúca
fungicídy. Tieto fungicídy chránia osivo pred infekciou pôdnymi
hubami behom klíčenia. Základná inkrustácia je prakticky bezprašná.
Toto je štandardné ošetrenie všetkých Bejo osív okrem chemicky
neošetrených a organických osív.

 OSIVO INKRUSTOVANÉ INSEKTICÍDMI (ČERVENÉ)


Bejo Zaden má Insekticídna inkrustácia obsahuje nielen fungicídy,
ale i insekticíd. Inkrustácia insekticídom umožňuje podstatne znížiť
množstvo použitých ochranných látok v priebehu vegetácie.

Insekticídna inkrustácia je možná u hlúbovín (s výnimkou
čínskej kapusty), mrkvy, cibule a póru. Táto inkrustácia zaisťuje, podľa použitej
účinnej látky, ochranu proti kvetárke kapustovej, kvetárke cibuľovej , vŕtavke mrkvovej,
strapkám a drôtovcom, prípadne proti ďalším škodcom v raných štádiách rastu
plodiny a zároveň bráni rozvoju populácie škodcu.

Pretože použitie insekticídu môže viesť k zníženiu klíčivosti osiva, používa firma
Bejo túto úpravu iba u vybraných partií najvyššej kvality BEJO PRECISION.

ORGANICKÉ OSIVO (BIELE)
Bejo rozširuje rad organicky produkovaných odrôd. Mnoho iných odrôd
v našom sortimente je dostupných vo forme konvenčne produkovaného
chemicky neošetreného osiva. Jediné ošetrenia, ktorým bolo toto osivo
po zbere vystavené sú fyzikálne a/alebo organické ošetrenia.

Organické osivo je certifikované v súlade s predpisom EU -  834/2007 a
zodpovedá vysokým a prísnym kvalitatívnym štandardom firmy Bejo.

Za účelom zlepšenia výsevnosti, kontroly hľbky a hustoty výsevu vyvinulo Bejo organické biele
poťahovanie osiva. Toto ošetrenie je aplikované na naše organické a chemicky neošetrené osivo.

Odrody pri ktorých je uvedené naše organické logo, sú dostupné tiež vo forme organického osiva.
Za účelom zistenia aktuálneho sortimentu organického osiva kontaktujte našich zástupcov
alebo hlavnú kanceláriu vo Warmenhuizen.


CHEMICKY NEOŠETRENÉ OSIVO (BIELE)

Toto osivo je vyprodukované konvenčným spôsobom, avšak k jeho úprave nie sú použité
chemické látky. Je morené iba horúcou vodou, parou alebo horúcim vzduchom.

PELETOVANÉ OSIVO

Osivo je obalené na väčší priemer z dôvodu uľahčenia výsevu. Používa
sa u zeleru, čakanky, póru, petržlenu a mrkvy.


Návrat Sortiment Produkčné formy