Produktové špecifikácie
PRODUKTOVÉ ŠPECIFIKÁCIE PRE PRECIZNE OSIVO (BEJO PRECISION) A PELETY

                                                                                                [ Verzia pre tisk - kliknite tu ]

Tento dokument je preklad dokumentu firmy Bejo Zaden QOL-document "Product
Specifications for Precision Seed and Pellets ", verzia 3, vydané 9-3-2012 (ale zahrňa
pridanej produktovej špecifikácie pre pelety petržlenu a mangoldu, v novembri 2013)
.


Tieto produktové špecifikácie pre klíčivosť osiva „Precision“ a peliet, odrodové čistoty
a zdravotné požiadavky osiva sa zakladajú na odporučených štandardoch ESA.

Tieto Produktové špecifikácie neznamenajú že sú to absolútne minimálne štandardy pre dodávku.
Ak testy kvality Bejo Zaden B.V. (ďalej len Bejo ) označujú nižšiu kvalitatívnu úroveň ako je uvedené
v týchto špecifikáciách, bude Bejo eventuálnych používateľov osív informovať. Táto komunikácia
je zacielená na informovanie profesionálnych používateľov osív o kvalite ktorú môžu očakávať, aby
mohli vykonať svoje vlastné zhodnotenie a rozhodnúť sa, či tieto osivá spĺňajú ich požiadavky

ÚVOD
Pestovanie zeleniny sa stalo vysoko špecializovanou a intenzívnou činnosťou. Ako výsledok stále
rastúcej požiadavky na vyššiu kvalitu žiadajú pestovatelia zeleniny a sadby zlepšenú kvalitu základného
materiálu.
Dopyt po špecifických formách osiva a väčšom množstve informácií o kvalite osiva sa značne zvýšil
smerom k lepšiemu ovplyvneniu klíčivosti a k dosiahnutiu požadovaného množstva rastlín.

Osivo je prírodný produkt. Časté zmeny prírodných podmienok teda ovplyvňujú konečné výsledky. Je
preto často nemožné podať detailné informácie o klíčivosti a iných fyzikálnych vlastnostiach osiva. K čo
najväčšiemu uspokojeniu priania klientov vypracovalo Bejo kvalitatívne štandardy pre rôzne kategórie osív.

Zmienené percentá klíčivosti sú minimálnymi požadovanými hodnotami firmy Bejo a sú vypracované podľa
metód a povolených odchýliek ISTA.

HLAVNÉ DEFINÍCIE

Normálne osivo
Normálne osivo nebolo obecne predmetom špeciálnych úprav. Je predávané na hmotnosť a/alebo
počet semien, v závislosti od produktu. Normálne osivo vyhovuje štandardom EÚ.

Precízne osivo ( Bejo Precision )
Precízne osivo bolo predmetom dodatočných úprav. Má rovnomerný tvar a vysokú klíčivosť. Precízne osivo
je predávané na počet semien.

Predklíčenie
Predklíčenie je definované ako aktivácia procesu klíčenia s cieľom získať rýchlejší alebo rovnomernejší
vývoj po výseve. Predklíčené osivo je predávané na počet semien.

Peletovanie
Peletovanie je definované ako proces zmeny formy osiva obaľovaním špeciálnym materiálom, pričom 
hlavným dôvodom je získanie zlepšenia rovnomernosti veľkosti a tvaru osiva vedúce k zlepšeniu
schopnosti sejby. V tomto procese môžu byť pridané taktiež ďalšie prísady. Peletované osivo je
predávané na počet peliet.

Obaľovanie vrstvou
Obaľovanie vrstvou je plné pokrytie obyčajne farebnou vrstvou vôkol osiva. Pôvodná forma osiva
zostáva nedotknutá. Môžu byť pridané aj ďalšie prísady. Ošetrenie obaľovaním vrstvou, ktorá
obsahuje insekticídy je normálne identifikované farebným kódovaním. Osivo obaľované vrstvou
je predávané na počet semien.

Základné obaľovanie
Základné obaľovanie je proces, ktorý ustáľuje aplikovanú plodinovú ochranu produktu takmer
bezprašným spôsobom na osivo. Smie byť dodaný farebný pigment.

Klíčivosť
Hodnoty klíčivosti zodpovedajú postupom ISTA a sú platné v čase odoslania.

Čistota odrody
Miera čistoty odrody je definovaná takto: percento rastlín z partie osiva, ktoré sa zhoduje s
popisom odrody.

PRODUKTOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PRE ČISTOTU ODRODy OSIVA „PRECISION“

 

 

Plodina

 

Minimálne % odrodovej čistoty pre osivá Precision

Baklažán

98

Cuketa

97

Hlúboviny

93

Paprika 97
Rajčiak    pre čerstvý trh
                pre spracovanie
98
95

Úhorka nakladačka pre poľné pestovanie

(nezahrňujúca opeľovače) 98
Úhorka šalátovka pre poľné pestovanie

(nezahrňujúca opeľovače) 98

 


PRODUKTOVÁ ŠPECIFIKáCIA OSIVA „PRECISION“ A PELET

 

 

 

 

Plodina

Osivo Precision

Pelety

Baklažán                                                                 klíčivosť

90,00%

 

Cibuľa                                                                     klíčivosť

                              odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

90,00%

2,00-2,75 mm

 

Cibuľa šalotka                                                         klíčivosť

                              odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

90,00%

0,75 mm

 

Cibuľa  zväzková                                                    klíčivosť

                              odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

90,00%

0,25 mm

 

Cuketa                                                                     klíčivosť

92,00%

 

Cvikla  jednoklíčková                                             klíčivosť

             viacklíčková                                               klíčivosť

                              odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

80%

90%

0,50 mm

 

Čakanka hlávková                                                   klíčivosť

88,00%

88,00%

Čakanka pre rýchlenie                                             klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

85,00%

0,25 mm

85%

 

Endívia                                                                  klíčivosť

90,00%

92,00%

Fenikel                                                                   klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

90,00%

0,20/0,50 mm

90,00%

 

Hlúboviny                                                             klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

90%

0,25 mm

 

Mangold                                                                klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

90,00%

0,50 mm

 

Mrkva                                                                    klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

85%

0,20 mm

 

Paprika sladká/pálivá                                            klíčivosť

90,00%

 

Petržlen koreňový                                                 klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

87,00%

0,20/0,25 mm

87,00%

Petržlen vňaťový                                                   klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

87%

0,20/0,25 mm

 

Pór  klasické odrody                                              klíčivosť

        F1 hybridy                                                     klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

90,00%

85,00%

0,20/0,25 mm

90,00%

85,00%

Rajčiak                                                                  klíčivosť

92,00%

 

Reďkovka                                                             klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

92%

0,25 mm

 

Špargľa                                                                 klíčivosť

85,00%

 

Špenát                                                                    klíčivosť

 

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva  

85%

0,75 mm

 

Uhorka nakladačka pre poľné pestovanie              klíčivosť

88,00%

 

Uhorka šalátovka pre poľné pestovanie                klíčivosť

92,00%

 

 

Valeriánka poľná                                                   klíčivosť

                            odstupňovanie veľkostných frakcií osiva

85,00%

0,25 mm

 

Zeler listový/vňaťový/buľvový                             klíčivosť

90,00%

90,00%ODPORÚČANÉ ZDRAVOTNÉ POŽADAVKY NA OSIVÁ

 

Pre splnenie normy dodávok dostatočne zdravého osiva uvedenej v smernici 2002/55/ES Rady
Európskej únie využíva Bejo rôzne stratégie riadenia rizík pri kontrole a prevencii nemocí
prenosných osivom. Tieto môžu zahrňovať testovanie zdravotného stavu osiva, jeho chránené
pestovanie, inšpekcie v teréne, ošetrenie osiva a ďalšie účinné metódy jeho dezinfekcie, pričom
sa nemusia obmedzovať iba na toto.

 

ISHI-Veg vydalo Príručku skúšok zdravotného stavu osiva, v ktorej sú popísané najnovšie protokoly
pre testovanie zdravotného stavu osiva. Bejo dodržiava minimálne veľkosti reprezentatívnych
vzoriek pre testovanie zdravotného stavu osiva odporúčané ISHI-Veg.

  

 

*) Informácie o protokoloch ISHI-Veg o testovaní zdravotného stavu osiva a odporúčaných minimálnych
veľkostiach vzoriek je možné nájsť na odkaze na webovej adrese:
http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html.


 Návrat Sortiment Produktové špecifikácie