SortimentOd požiadaviek trhu k odrodám zeleniny

Premena od požiadaviek trhu na vyšľachtenie odrôd zeleniny s jedinečnými vlastnosťami, vhodných pre široké rozmedzie klimatických zón, lokálnych trhov a cieľových skupín, predstavuje kľúčovú úlohu spoločnosti Bejo. Náš sortiment osív obsahuje viac ako 1000 odrôd reprezentujúci zhruba 50 plodín zeleniny. Nové odrody musia zapadať do súčasných a budúcich vývojov a trendov v poľnohospodársko-potravinárskom reťazci a ponúkať pridanú hodnotu pestovateľom, priemyselným spracovateľom, obchodníkom a konečným spotrebiteľom. Všetko naše úsilie sa zameriava týmto smerom.

Jedinečné odrody tiež potrebujú špecifické poradenstvo vhodné pre miestne podmienky pestovania a trhu. Sme nápomocní pri poskytovaní osobného poradenstva, zdieľanie našich poznatkov a poskytovanie skúseností akokoľvek je to len možné.
Kontaktujte, prosím, našich pracovníkov Bejo Zaden na Slovensku pre detailné informácie o vhodných odrodách.

Chcete všeobecné informácie o prehľade zeleniny? Kliknite na vybranú plodinu v nasledujúcom menu
.

 Prehľad zeleniny
Návrat Sortiment Sortiment