Tabuľka počtu rastlínPotreba osív pre presné výsevy


Ako je všeobecne známe, môže vzhľadom k rôznej veľkosti semien rovnaké hmotnostné množstvo osiva obsahovať rôzny počet semien. Aby sme vyšli v ústrety potrebám intenzívnej zeleninárskej výroby, zaviedli sme systém dodávky a predaja osív podľa počtu. Tak môže pestovateľ nakúpiť presne toľko osiva, koľko potrebuje. Pri výpočte potreby osiva na danú plochu môžete vychádzať z noriem spracovaných na základe skúseností holandských pestovateľov.

10.000 semien pri priamom výseve dá okolo 5.000 rastlín
10.000 semien vysiatych do pareniska či na záhon v nevykurovanom skleníku dá asi 6.000 rastlín
10.000 semien vysiatych na záhon vo vykurovanom skleníku dá asi 7.000 rastlín
 

Tabuľka počtu rastlín na 100 m2

cm 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
10 10.000 6.666 5.000 4.000 3.333 2.500 2.000 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000
15 6.666 4.444 3.333 2.666 2.222 1.666 1.333 1.111 952 833 740 666
20 5.000 3.333 2.500 2.000 1.666 1.250 1.000 833 714 625 555 500
25 4.000 2.666 2.000 1.600 1.333 1.000 800 666 571 500 444 400
30 3.333 2.222 1.666 1.333 1.111 833 666 555 476 416 370 333
35 2.857 1.905 1.428 1.143 952 714 571 476 408 357 317 286
40 2.500 1.666 1.250 1.000 833 625 500 416 357 312 277 250
45 2.222 1.481 1.111 889 740 556 444 370 317 278 247 222
50 2.000 1.333 1.000 800 666 500 400 333 285 250 222 200
55 1.818 1.212 909 727 606 454 363 303 259 227 202 182
60 1.666 1.111 833 666 555 416 333 277 238 208 185 166
65 1.538 1.026 769 615 513 385 308 256 220 192 171 154
70 1.428 952 714 571 476 357 285 238 204 178 158 142
75 1.333 889 667 533 444 333 267 222 190 167 148 133
80 1.250 833 625 500 416 312 250 208 178 156 138 125
90 1.111 740 555 444 370 277 222 185 158 138 123 111
100 1.000 666 500 400 333 250 200 166 142 125 111 100
 
 

Objednávky

Objednávky prosím predkladajte včas s jasne vyjadrenou plodinou, odrodou, produkčnou formou
a prípadne veľkosťou osiva, ktorú požadujete. Už dodané osivo nemožno vracať.
 

Upozornenie
Všetky pestovateľské informácie a odporúčania uvedené tu je potrebné prispôsobiť aktuálnym
predpisom platným v SR a konkrétnym podmienkam u každého pestovateľa.

 


Návrat Sortiment Tabuľka počtu rastlín