Vegetačná doba od výsadby (dni)
120
IR
Ap / Pa / Php