Vegetačná doba od výsadby (dni)
110
IR
Ap / Pa / Php