Poloneskorá odroda čakanky. Typ Radicchio Rosso. Pre neskoro letné a jesenné úrody. Dobrá odolnosť vybiehanie do kvetu. Vegetačná doba cca 68 dní od výsadby.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
68