Bianca di giugno - Starlight

Cibuľa na zväzkovanie - ozimná

Určená pre skoré zväzkovaniu po prezimovaní. Výrazná odolnosť vybiehanie do kvetu. Vzpriamené veľmi tmavé olistenie. Kontrast medzi bielou a tmavo zelenú častí listov. Zväzky z tejto odrody sú veľmi atraktívne. Neskôr tvorí bielu cibuľu.

Resistance IR: 
Pt