Raný výnosný hybrid Japonského typu. Guľovité pevné cibule žltej farby. Veľmi vysoká odolnosť vybiehanie do kvetu. Dobre prezimuje.

Skorosť
13,4
Pevnosť
7
Kvalita šupky
7
Výnos
102
Obsah sušiny (%)
10,1
Kvitnutia
8
Farba
žltá
IR
Foc / Pt