Skorosť
16,5
Pevnosť
6
Kvalita šupky
5
Výnos
94
Obsah sušiny (%)
6,8
Kvitnutia
7
Farba
žltá
IR
Foc / Pt