Najlepšia pevnosť a kvalita šupky z odrôd Španielskeho typu. Dokonalé bronzovo hnedej sfarbenie. Výborná skladovateľnosť. Vysoký výnos.

Výnos
122
Prerastanie
9
Pevnosť
9
Kvalita šupky
8
Obsah sušiny (%)
10,5
Kvitnutia
+/–
Vegetačná doba od výsevu (dni)
Skorosť
6,5
Farba
žltá
IR
Foc / Pt