Najlepšia pevnosť a kvalita šupky z odrôd Španielskeho typu. Dokonalé bronzovo hnedej sfarbenie. Výborná skladovateľnosť. Vysoký výnos.

Vegetačná doba od výsevu (dni)
Skorosť
6,5
Pevnosť
9
Kvalita šupky
8
Prerastanie
9
Výnos
122
Obsah sušiny (%)
10,5
Kvitnutia
+/–
Farba
žltá
IR
Foc / Pt