Dritan F1

Cibuľa

Odrody polodlhého a dlhého dňa

Odroda spájajú vlastnosti Amerických a Rijnsburských odrůd.Kulaté cibule s pevne priliehajúce slupkou.Tenký kŕčok a výborná skladovateľnosť.

Skorosť: 
7,4
Použitie: 
skorá odroda,
dlhodobé skladovanie
Pevnosť: 
8
Farba: 
žltá
Kvalita šupky: 
8
Kvitnutia: 
+
Prerastanie: 
7
Výnos: 
108
IR: 
Pt
Obsah sušiny (%): 
10,1