Neskorý Rijnsburgský hybrid novej generácie. Silný koreňový systém. Vysoký výnosový potenciál. Tmavo žlté, pevné cibuľe s veľmi dobrou šupkou. Odporúčaný pre veľmi dlhé skladovanie.

Vegetačná doba od výsevu (dni)
165
Pevnosť
7
Kvalita šupky
5
Prerastanie
7
Výnos
110
Obsah sušiny (%)
10,3
Farba
žltá