Produktívne odroda Amerického a Španielskeho typu. Silný koreňový systém. Veľké cibule s kvalitnou šupkou. Vhodná pre dlhé skladovanie. Veľmi odolná suchu.

Skorosť
6,5
Pevnosť
9
Kvalita šupky
7
Prerastanie
8
Výnos
127
Obsah sušiny (%)
10,0
Kvitnutia
Farba
žltá
IR
Foc / Pt