Neskorá odroda červenej cibule. Pre dlhé skladovanie. Vysoká odolnosť vybiehanie do kvetu. Guľaté cibuľa tmavočervenej farby.

Vegetačná doba od výsevu (dni)
169
Pevnosť
7
Kvalita šupky
6
Prerastanie
7
Výnos
104
Obsah sušiny (%)
11,7
Farba
červená
IR
Pt