Výnosná odroda Amerického a Španielskeho typu. Silný koreňový systém. Vysoký výnos a dobrá skladovateľnosť. V suchých rokoch patrí k najvýnosnejším odrodám.

Vegetačná doba od výsevu (dni)
Skorosť
7,0
Pevnosť
8
Kvalita šupky
6
Prerastanie
7
Výnos
130
Obsah sušiny (%)
10,1
Kvitnutia
+/–
Farba
žltá
IR
Foc / Pt