Výnosná odroda Amerického a Španielskeho typu. Silný koreňový systém. Vysoký výnos a dobrá skladovateľnosť. V suchých rokoch patrí k najvýnosnejším odrodám.

Výnos
130
Prerastanie
7
Pevnosť
8
Kvalita šupky
6
Obsah sušiny (%)
10,1
Kvitnutia
+/–
Vegetačná doba od výsevu (dni)
Skorosť
7,0
Farba
žltá
IR
Foc / Pt