Vegetačná doba od výsevu (dni)
145
Farba
žltá
IR
Foc / Pt