Širokolistý typ so vzpriameným vzrastom. Rýchlo sa tvoriace hlávky. Hlávky s pekne vyplneným, žltým srdiečkom. Dobre uzavretá báza, vzpriamený rast. Vegetačná doba ± 69 dní od výsadby.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
69