Fenikel pre jarné a jesenné úrody. "Hľuzy" hladké, okrúhle. Výnosný hybrid. Vegetačná doba cca 75 dní od výsadby.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
75