Plocho guľovité uniformné buľvy. Odroda vhodná na pestovanie po celú sezónu aj v sťažených podmienkach. Odolná voči stresu. Krátke, veľmi vzpriamené zdravé olistenie. Jednoduchý zber vďaka dlhému tenkému hypokotylu. Dlhé okno zberu. Vhodné pre vysokú hustotu výsadby. CMS hybrid. HR Foc.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
67
HR
Foc