Poloraný hybrid kapusta. Pre priamy konzum a krátkodobé skladovanie. Pevné hlávky strednej veľkosti. Vydrží na poli bez straty kvality. Výrazne menej napádaný Thrips.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
100
Plants per Ha SK
60.000
HR
Foc