Neskorá odroda typu Cassandra. Vitálne, výnosná. Nádherná vnútorná štruktúra. Dlho vydrží na poli. Určená na strúhanie. Tiež na priamy konzum a krátkodobé skladovanie.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
149
Plants per Ha SK
28.000
HR
Foc