Najskoršej v sortimente, tiež vhodná na šaláty typu "Lettáge". Pre rýchlenie aj poľné pestovanie. Okrúhle, svetlo zelené hlávky. Odolná nízkym teplotám. Jemná vnútorná štruktúra.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
59
Plants per Ha SK
70.000