Najskoršej v sortimente, tiež vhodná na šaláty typu "Lettáge". Pre rýchlenie aj poľné pestovanie. Okrúhle, svetlo zelené hlávky. Odolná nízkym teplotám. Jemná vnútorná štruktúra.

Plants per Ha SK
70.000
Vegetačná doba od výsadby (dni)
59