Poloskoré kapusta na priamy konzum. Vitálny, veľmi skoro zavinuje hlávky. Vydrží dlho na poli. Z neskoré výsadby možno krátkodobo skladovať.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
85
Plants per Ha SK
70.000