Veľmi zdravá odroda. Pre skladovanie aj na strúhanie. Okrúhle väčšie hlávky s vynikajúcou vnútornou štruktúrou.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
145
Plants per Ha SK
40.000
HR
Foc