Poloskorá veľmi zdravá odroda. Pre priemyselné spracovanie aj priamy konzum. Možné krátkodobé skladovanie. Veľké hlávky s atraktívnym vyfarbením. Veľmi výnosná. Znáša aj husté výsadby.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
105
Plants per Ha SK
50.000 (pre priamy konzum;dlhé skladovanie) / 29.000 (pre priemyselné spracovanie)