Veľmi skorý hybrid s guľatou hlávkou. Vynikajúce vnútorné i vonkajšie kvalita. Najlepší vyfarbenie z skorých odrôd. Vydrží veľmi dlho na poli. Je menej napádaný voškou.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
75
Plants per Ha SK
60.000