Veľmi výnosná odroda sladkej chuti, tiež vhodná na šaláty typu "Léttage". Veľké hlávky stredne zelenej farby. Pre priamy konzum, priemysel a skladovanie. Úroda cca 85 dní od výsadby.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
85
Farba
biela
HR
Foc