Organic

Poloneskorá odroda. Výborná skladovateľnosť. Listy dobre kryjú vrchol hlávky. Pre priamy predaj aj na skladovanie. Zberová hmotnosť hlávok 1-2,0 kg.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
67
Obdobie pestovania
leto; jeseň
Shape Product SK
súdkovitý
HR
Foc / Pb:0,1,3