Poloneskorá odroda. Pre letné a jesenné úrody. Hlávky pevné husté. Hmotnosť hlávok 1-1,6 kg.

Vegetačná doba od výsadby (dni)
63
Obdobie pestovania
leto; jeseň
Shape Product SK
súdkovitý
HR
Foc / Pb:0,1,3