Famosa F1

Kel hlávkový

Skorá odroda pre letné úrodu. Sviežo zelené, pevné hlávky. Vhodná pre hustejšie výsadby. Vyrovnaná a výnosná. Vydrží dlhšie na poli vo zrelosti.

Growing days planting: 
70
Suitable for: 
priamy konzum,
skorá odroda
Resistance IR: 
Ac
Distance Sow Plant: 
50 x 50