V pondelok 1. mája 2017 medzinárodná rada "Bremia Evaluation Board" pre EÚ (IBEB-EÚ) oficiálne určila novú rasu plesne šalátovej "Bremia 33". Sme šťastní, že môžeme oznámiť, že iba s niekoľkými výnimkami sú všetky naše odrody šalátu s rezistenciou BL16-32 rezistentné tiež k novej rase Bremia BL: 33EU

Rada 'IBEB-EÚ' posudzovala všetky rasy Bremia objavené v roku 2016 a v rokoch predošlých. Opäť veľa napadnutia novými rasami Bremia bolo iba lokálneho významu. Avšak jedna rasa sa rozšírila po väčšine európskych krajinách a rada IBEB-EÚ rozhodla označiť tento izolát, ako novú rasu BL: 33EU.

Bejo vertegenwoordigers in het slaveld

Náš sortiment ľadového šalátu, hlávkového šalátu, Batávia a šalátu babyleaf všeobecne vykazuje silnú rezistenciu

Gerhard Voelkel

Gerhard Voelkel, Bejo Crop Manager pre šalát povedal: "Náš sortiment ľadového šalátu, hlávkového šalátu, Batávia a šalátu babyleaf všeobecne vykazuje silnú rezistenciu. Rezistencia rase Bremia BL: 33EU v tomto sortimente potvrdzuje, že naše rezistentné šľachtenia si vedie obzvlášť dobre ".

Obráťte sa na svoje lokálne zástupcu Bejo pre viac informácií o sortimente šalátu a jeho rezistencii.