Drahí partneri,

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu Covid-19, hygienické a sociálne dištančné opatrenia, ktoré s tým súvisí, a neistotu ohľadom budúcich obmedzení sme sa tento rok rozhodli ZRUŠIŤ Dni otvorených dverí 2020.

Je zrejmé, že sme toto rozhodnutie urobili len s veľkou ľútosťou, a bude to prvýkrát, čo v histórii Bejo nebudú v septembri žiadnej Dni otvorených dverí. Ale v tejto chvíli si myslím, že je to jediná správna vec, ktorú môžeme urobiť. Našou prioritou je bezpečnosť našich kolegov, zákazníkov a ďalších partnerov. Musíme tiež vziať do úvahy, že aj v najoptimistickejším krízovom scenári bude veľa našich kolegov a zákazníkov po celom svete potrebovať čas na zotavenie.

Tešíme sa až táto situácia skončí a až sa znovu sa začneme v menších skupinách stretávať. Počas nadchádzajúceho obdobia preskúmame ďalšie spôsoby, ako pokračovať vo výmene poznatkov a propagáciu našich nových produktov na trhu.

John-Pieter Schipper
CEO Bejo