Bejo je medzinárodný producent osív zeleniny. Včely medonosné sú asi naši najdôležitejšie zamestnanci. Staráme sa o naše vlastné včely a sme medzinárodne aktívna vo výskume a šľachtenia včiel. Spolu s lepšími odrodami zeleniny tiež pracujeme na zlepšení kolónií včelstiev.

Včely hrajú dôležitú úlohu v opeľovanie rastlín, zahŕňajúce potravinárske plodiny.

Kľúčová úloha, ktorú hrajú včely, nám pripomína, že produkcia potravín je závislá na prírode a životnom prostredí. To nám potvrdzuje víziu, že naša cesta je dlhodobo udržateľná
 

John-Pieter Schipper

Jedinečná pozícia v medzinárodnej komunite včelárov

Veľké množstvo nášho výskumu je koncentrovaný v Bejo vo Francúzsku, ktoré úzko spolupracuje so úľov v Holandsku.