Vegetačná doba od výsevu (dni)
128
Typ
Nantes
Počet semien/ha
1,3–2,5 mil. (1,5–3,5 Kg) (priamy konzum a skladovanie) / 1,0–1,2 mil. (1,0–1,6 Kg) (väčšia pre priemysel)
Shape Product SK
valcovitý
Hmotnosť (g)
50–200 g (priamy konzum a skladovanie) / 150–400 g (väčšia pre priemysel)
Farba
oranžová
IR
Ar / Cc