Vegetačná doba od výsevu (dni)
150
Typ
Flakkee
Počet semien/ha
0,7–1,2 mil.
Farba
fialová
IR
Ps, Pv