Vegetačná doba od výsevu (dni)
116
IR
Ad / Ar / Cc / Ps, Pv