Vegetačná doba od výsevu (dni)
100
Farba
oranžová
IR
Ar / Cc / Ps, Pv