Poloneskorá populárne hybrid Nanteského typu. Dlhé, hladké a dobre vyfarbené korene. Korene veľmi vyrovnané. Pre priamy konzum, balenie do fólie. Vhodná pre dlhodobé skladovanie. Korene rastú v pôde a nevyrastajú nad povrch. Veľmi vhodná pre mechanizovaný zber.

Hmotnosť (g)
50–200 g
Počet semien/ha
1,5–2,5 mil.
Vegetačná doba od výsevu (dni)
130
Typ
Nantes
Farba
oranžová
IR
Ar / Cc / Ps, Pv