Poloneskorá populárne hybrid Nanteského typu. Dlhé, hladké a dobre vyfarbené korene. Korene veľmi vyrovnané. Pre priamy konzum, balenie do fólie. Vhodná pre dlhodobé skladovanie. Korene rastú v pôde a nevyrastajú nad povrch. Veľmi vhodná pre mechanizovaný zber.

Vegetačná doba od výsevu (dni)
130
Typ
Nantes
Počet semien/ha
1,5–2,5 mil.
Hmotnosť (g)
50-200 g (priamy konzum, skladovanie)
Farba
oranžová
IR
Ar / Cc / Ps, Pv