Poloneskorý hybrid typu Nerac F1. Veľmi vhodný pre dlhodobé skladovanie. Odolný praskanie a lámanie. Vhodný pre mechanizovaný zber. Korene veľmi vyrovnané. Silné vzpriamené olistenie. Vhodný aj pre veľmi husté výsevky. Vegetačná doba približne 130 dní po výseve.

Vegetačná doba od výsevu (dni)
130
Typ
Nantes
Počet semien/ha
1,5–2,5 mil.
Hmotnosť (g)
50–200 g
Farba
oranžová
IR
Ar / Cc / Ps, Pv