Poloneskorý hybrid typu Nerac F1. Veľmi vhodný pre dlhodobé skladovanie. Odolný praskanie a lámanie. Vhodný pre mechanizovaný zber. Korene veľmi vyrovnané. Silné vzpriamené olistenie. Vhodný aj pre veľmi husté výsevky. Vegetačná doba približne 130 dní po výseve.

Hmotnosť (g)
50–200 g
Počet semien/ha
1,5–2,5 mil.
Vegetačná doba od výsevu (dni)
130
Typ
Nantes
Farba
oranžová
IR
Ar / Cc / Ps, Pv