Norway F1

Mrkva

Hlavný zber, čerstvý trh a zväzky

Poloneskorý hybrid typu Nerac F1. Veľmi vhodný pre dlhodobé skladovanie. Odolný praskanie a lámanie. Vhodný pre mechanizovaný zber. Korene veľmi vyrovnané. Silné vzpriamené olistenie. Vhodný aj pre veľmi husté výsevky. Vegetačná doba približne 130 dní po výseve.

Typ: 
Nantes
Vegetačná doba od výsevu (dni): 
130
Použitie: 
priamy konzum,
skladovanie
Hmotnosť (g): 
50–200 g
Farba: 
oranžová
Počet semien/ha: 
1,5–2,5 mil.
IR: 
Ar /
Cc /
Ps, Pv