ORGANICKÝ SORTIMENT

BEJO ROZŠIRUJE RAD ORGANICKY PRODUKOVANÝCH OSÍV. V SÚČASNOSTI PONÚKAME NAŠIM PESTOVATEĽOM ZHRUBA 150 ODRÔD ZELENINY. JEDINÁ OŠETRENIE, KTORÉ BOLO TOTO OSIVO PO ZBERE VYSTAVENÉ, SÚ FYZIKÁLNE A / ALEBO ORGANICKÁ OŠETRENIE.