logo socio

BEJO/DE GROOT EN SLOT

Partnerská firma De Groot en Slot spolupracuje už mnoho rokov s firmou Bejo Zaden v šľachtení cibule. Šľachtitelia z oboch spoločností sa spoločne podieľajú na šľachtiteľských programoch produkujúce nové odrody cibule a šalotky.

broer

BROER

Dodávateľ sadzačky, firma Broer, je súčasť spolupráca Bejo Zaden a De Groot en Slot v predaji sazečkové cibule. Firma sa aktívne podieľa na šľachtiteľských programoch nových odrôd sadzačky uvádzaných sa na trh pod značkou "Quality Inside".

Ďalšie informácie:

Informácie o firme De Groot en Slot nájdete na www.degrootenslot.nl alebo na www.shallot.com

Ďalšie informácie o firme Broerwww.broerbv.nl

alebo "Quality Inside": www.qualityinside.nl